Technologia

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, nasze domy są nie tylko solidne, ale także wyposażone w systemy zapewniające komfort, oszczędność energii i bezpieczeństwo.

Czym jest keramzyt?

Materiałem, na którym bazuje nasza technologia jest keramzyt (LWA). Ceramiczne, lekkie kuleczki – tak można w skrócie opisać keramzyt. Jest to materiał porowaty i mało nasiąkliwy. Dzięki temu keramzyt można stosować jako izolację termiczną. Zagęszczone granulki keramzytu są również dobrą Izolacją akustyczną. Nasza technologia jest nie tylko sprawdzona i szybka, ale przede wszystkim bardzo elastyczna. Budujemy bez ograniczeń modułowych. Dzięki keramzytowi, każdy element jest niezwykle lekki, co ułatwia transport i montaż. Powierzchnia zespolonych ścian jest równa i gładka, nie wymaga tynkowania. Wszystko to pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. Tradycyjne technologie nie zapewniają perfekcyjnie gładkich powierzchni i krótkiego czasu realizacji.

Właściwości keramzytu

Doskonała termoizolacja
Keramzyt wykazuje dużą zdolność do izolowania ciepła. Nie pogarsza się ona wraz ze wzrostem zawilgocenia kruszywa. Przy długotrwałym działaniu wilgoci, bez możliwości wysychania, współczynnik izolacyjność kruszywa praktycznie się nie zmienia.
Wysoka paroprzepuszczalność
Jest to zdolność do wyprowadzania pary wodnej przez przegrody budowlane. W wypadku ściany z keramzytu wartość tego współczynnika jest trzykrotnie wyższa niż ściany z gazobetonu i prawie siedmiokrotnie wyższa niż ściany z ceramiki.

Izolacja akustyczna
Jest to cecha wynikająca z porowatej struktury wewnętrznej keramzytu. Przy stosunkowo małym ciężarze objętościowym przegród z keramzytobetonu uzyskuje się izolacyjność akustyczną Rw nawet na poziomie 58 dB przy 18 cm grubości ściany z bloczków.
Gwarantowana wytrzymałość
Badania wykazują, że wytrzymałość keramzytu na miażdżenie przekracza 0,75 MPa i jest kilkakrotnie większa niż wytrzymałość innych materiałów izolacyjnych, takich jak styropian czy wełna mineralna.
Ognioodporność
Keramzyt to materiał niepalny, zakwalifikowany do klasy A1. W trakcie pożaru nie wydzielają się z nich żadne szkodliwe substancje. Odporność na ogień materiałów konstrukcyjnych przekracza 4 godziny, a cieńszych elementów do budowy ścian działowych - 3 godziny.
Super mrozoodporność
Wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie keramzytu nie powoduje ubytków masy ani pogorszenia wytrzymałości kruszywa. Dzieje się tak dlatego, że wilgoć pozostająca jedynie na zewnętrznej powierzchni keramzytu. Wyroby z keramzytobetonu mogą być wystawione na działanie wilgoci i mrozu.
Odporny na gryzonie
Odporność keramzytu na gryzonie wynika z szorstkiej struktury zewnętrznej granulatu, który działa na sierść zwierząt jak papier ścierny. Keramzyt nie jest przez zwierzęta niszczony, tak jak to się zdarza na przykład w izolacjach ze styropianu.
Ochrona radiestezyjna
Jest to zdolność do neutralizacji niekorzystnego oddziaływania fal promieniowania pochodzącego z cieków wodnych. Izolacyjność keramzytu od cieków wodnych wynika ze skutecznego i wielokrotnego odbicia fali w porowatej strukturze materiału.
Odporny na związki chemiczne
W trakcie wypalania następuje chemiczne wyjałowienie keramzytu. W kruszywie nie pozostają żadne składniki, które mogłyby wchodzić w reakcje chemiczne i niekorzystnie oddziaływać na środowisko.
Odporny na grzyby i pleśnie
Keramzyt produkowany jest w procesie wypalania w wysokiej temperaturze dochodzącej do 1200°C, w której następuje neutralizacja wszystkich domieszek organicznych. Brak czynnych składników organicznych oznacza brak pożywki dla rozwoju grzybów.